Como desbloquear o coche cando o manillar está atascado e o seu principio de funcionamento

O xeito de desbloquear o atascadobloqueo do manillar: Pisa o freo, suxeita o volante coa man esquerda e axita lixeiramente coa man dereita ao mesmo tempo. Xire a chave para desbloqueala. Se non es experto, é posible que non o desbloquees con éxito por primeira vez. Só tes que seguir os pasos anteriores varias veces. Bloquear o volante é unha función antirroubo moi básica do coche. O principio de bloqueo do volante é que un pasador de aceiro é controlado polo resorte a través da rotación da chave. Cando se tira a chave, mentres o volante xire, o pasador de aceiro aparecerá no orificio reservado e, a continuación, bloqueará o volante para garantir que non poida xirar. Cando o volante está bloqueado, o volante non xirará, a chave non xirará e o coche non se pode arrancar para realizar un antirroubo.

TelCorreo electrónico