A análise de avarías da roda síncrona

O sobrequecemento do motor é un problema comúnroda sincrónicadurante o movemento. Os métodos de tratamento son os seguintes:

1. A gravidade específica do medio é maior que a doa roda sincrónica. O motor está configurado do seguinte xeito:
Disporase dunha roda síncrona adecuada.

2. (roda síncrona)O prensaestopas está demasiado presionado ou o resorte de selado mecánico está demasiado axustado:
Pódese axustar a compresión do resorte da glándula ou do selo mecánico.

3. (roda síncrona)A calidade de montaxe da bomba é mala, hai fricción ou o motor e o eixe da bomba non son concéntricos:
Comprobe a calidade da montaxe e elimine o fallo da montaxe.

4. Conexión entre a roda e o eixe:
Cando a engrenaxe ou a polea está conectada co eixe, tamén se eliminará o xogo da transmisión.
TelCorreo electrónico